Tréning je rozhovor - RnDr. František Šusta - NAJLEPŠIA KNIHA O POZITÍVNOM TRÉNINGU V SÚČASNOSTI!!!