Nová akcia

30.04.2013 01:46

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.