...na stránke sa pracuje :)

Kika

behá agility od 2011

člen: TJ CA Žilina, JKK Prístavky, Racing Hounds Slovakia, Koliaklub
semináre a školenia:
2012 - školenie trénerov agility
          - školenie v pasení - Topinková, Koško
2013 - Dogfrisbee seminář s Lucií Schönovou
          - seminár OB s Luciou Stemmerovou
          - seminár agility a dogdancing - Juhásová, Olšovská
2014 - online Shaping a triky - Janásková
2015 - online puppy class - Martina Magnoli Klimešová
          - online basic handling class - Martina Klimešová
          - workshop Hersenweru
          - RnDr. František Šusta - tréning je rozhovor

PSY:
Alina - border kólia - LA                                                                      IXI - šeltia - SA
- agility A1, A2                                                                                    - agility v tréningu
- coursingová licencia (MSR 2013 - 3.miesto)                                   - rekreačne triky a shaping, pasenie, coursing
- výstavy: VN1, V2 r.CAC                                                                   - výstavy: VN1, N2
- rekreačne dogfrisbee, dogdancing a triky